Home Lie f desverdriet.infoWat te doen? Vragenlijst

Beantwoordt de volgende vragenlijst:


l. Was u het, of die ander, die het “uit” maakte? Om welke reden? Als
u het was, waarom kreeg u er dan spijt en verdriet van?

2. Ging u al snel op zoek naar andere mogelijke partners en hoe
belangrijk was dat voor u?

3. Bleef u hoop koesteren dat het weer goed zou komen? Maakte u een
scenario voor herstel? Heeft u voor zichzelf het gevoel dat u daarin
creatief en initiatiefrijk was?

4. Ging u door de pijn heen en kreeg u inzicht in wat u de ergste pijn
bezorgde?
(Zoals bijvoorbeeld het verlies en terugverlangen naar die ander, het
alleen zijn en de angsten daarvan, de angst voor de dood.)

5. Lukte het u haar of hem in zekere mate los te laten, terwijl u ook
het goede van diezelfde persoon in gedachten vasthield?

6. Wilde u en ging u weer van zchzelf houden? Hoe deed u dat?

7. Hoe heeft u uw woede geuit? Heeft uw woede uw ziel geholpen zich te
bevrijden van de pijn?

8. Ging u op zoek naar zichzelf? Vergeleek u dit liefdesverdriet met een
vorig? Kreeg u een scherper beeld van zichzelf en bent u daardoor
veranderd?

9. Heeft u een plan gemaakt om weer gelukkig (dwz dat u een bevredigende
en stabiele bron van intimiteit hervonden had) te worden? Is het u
gelukt?

10. Heeft u achteraf de overtuiging dat dit liefdesverdriet een crisis
geweest is Waarin u zichzelf vernieuwd heeft en innerlijk gegroeid bent?
slotvraag met los antwoord:

11. Wat beschouwt u, achteraf, als uw meest succesvolle actie om uit de
pijn en het verdriet te komen en zichzelf (als dat zo was) te vernieuwen, in
een nieuw innerlijk evenwicht? (Maak bijvoorbeeld een keuze uit de in de
vorige vragen genoemde mogelijkheden. )
Hoeveel tijd had u voor dit proces nodig?

Heeft utenminste 7 van de 8 vragen 3 t/m 10 met waar beantwoord, dan bent
u een ster in de verwerking van uw liefdesverdriet en komt u er goed, en
zelfs met de kans op innerlijke vernieuwing, doorheen.

Heeft u hulp nodig?
Stuur uw antwoorden naar roelvduijn@planet.nl en vraag een consult of
e-mailconsult aan!

 

 

Home |Over ons |Contact || JudyQ©2006-2015 Blueconnexxion Studio