Tabel 1      
78 personen met ldvd, relatieduur, leeftijd en (valse) hoop 
     
Vragen last van ldvd   relatieduur   leeftijd sexe   hoop gehouden
3 en 4                                                
  1 mnd 1-3 mnd 1/2 jr 1 jr 1 - 3 jr 3+ jr   1-3 mnd tot 1 jr 1 - 3 jr 3 - 7 jr 7+ jr   tot 26 jr 27 - 40 jr 40+ jr M V   1mnd 3 mnd 1/2 jr 1jr 1-3jr langer
1       1             1       1     1           1  
2         1           1     1       1   1          
3         1           1       1   1               1
                                                   
5       1           1           1   1       1      
                                                   
7           1         1     1       1             1
8           1         1     1       1   1          
                                                   
10     1           1           1     1         1    
11 1                 1       1       1   1          
                                                   
13         1           1       1     1       1      
14         1         1           1   1           1  
15     1             1           1   1   1          
16           1       1           1   1   1          
17           1       1           1 1             1  
18         1       1             1   1     1        
19     1             1           1   1       1      
20           1         1       1   1             1  
21         1             1       1   1             1
22           1         1       1     1     1        
23     1               1         1 1               1
24         1             1       1 1             1  
25         1         1       1       1       1      
26         1         1           1 1           1    
27         1             1       1 1         1      
28         1             1   1       1             1
                                                   
30         1       1         1       1   1          
31         1     1               1 1           1    
32 1                 1       1       1              
33         1           1       1   1         1      
34     1               1       1   1             1  
35           1           1     1     1   1          
36     1         1             1     1       1      
37     1           1         1     1     1          
38   1                   1       1 1           1    
39           1           1     1     1   0          
40         1           1         1   1     1        
41       1             1         1 1           1    
                                                   
43 1               1             1   1   1          
44           1           1   1       1         1    
45         1             1       1   1   1          
46 1                 1           1   1   0          
47       1             1     1       1         1    
48   1                 1         1   1   0          
49 1               1           1     1   0          
                                                   
51         1       1           1   1         1      
52         1       1         1       1           1  
53         1         1           1   1   1          
54 1                 1       1       1   0          
                                                   
56       1             1         1 1             1  
57         1           1       1     1           1  
58         1           1         1   1         1    
59           1     1             1   1         1    
60           1       1       1     1               1
61         1           1       1     1     1        
62         1             1       1   1           1  
63           1         1         1   1         1    
64         1     1           1       1           1  
65       1           1         1     1       1      
66         1             1     1     1           1  
67     1                 1     1   1               1
68         1           1       1     1       1      
69         1       1         1     1               1
                                                   
71           1           1     1     1   1          
                                                   
                                                   
74       1             1     1       1              
75         1       1         1       1         1    
76       1         1         1     1           1    
77           1       1         1     1             1
78       1         1             1   1         1    
                                                   
80           1           1       1   1         1    
81         1             1       1 1         1      
82         1             1       1   1   1          
83       1           1           1   1           1  
                                                   
85   1             1             1   1   1          
86         1             1       1 1         1      
87           1         1         1   1             1
88           1     1           1   1     1          
89 1               1         1     1     1          
90       1         1             1   1         1    
91           1           1       1   1       1      
7 3 8 11 31 18   3 17 17 23 18   20 22 36 23 55   16 4 13 15 13 10