Home Lie f desverdriet.info

Hartverscheurende verhalen

Oproep voor hartverscheurende verhalen!
Heb je, na een breuk in je relatie, liefdespijn?
Schrijf je verhaal op en e-mail het naar roelvduijn@planet.nl Wij plaatsen je verhaal, als je wilt onder pseudoniem, graag en gratis in deze site! Je weet, opschrijven is beter worden. Maak het voor jezelf zo lang en precies als de vloed van je tranen.

Sprookje

Er was eens eens heel mooi meisje.
Het mooiste meisje van haar dorp.
Daar kon ze ook niets aan doen, dat was de erfenis van haar mooie moeder en haar statige vader.
Ze groeide heel voorspoedig op in een warm gezin waar de vader en de moeder om elkaar gaven
en er veel zorg en toewijding was.
Ze ging iedere morgen om 7.30 uur naar de kerk en op een goeie dag, of achteraf gezien eigenlijk
een kwade dag, was er een nieuwe kapelaan.
Een jongeling die goed oogde en zoveel aandacht opeiste van het vrouwelijk geslacht,
dat iedereen verliefd op hem werd.
Maar ja op wie eigenlijk?
Een jongeling uit een gezin waarvan de moeder eigenlijk op aanraden van haar huisarts
niet mocht trouwen,omdat ze zo labiel was als een rietstengel en waarvan de vader aan
godsdienstwaan leed?
Maar ja hoe komt een mens daarachter?
Datzelfde meisje was verloofd en fietste keurig door het dorp om mensen te voorzien van vlees
en aanverwante artikelen.De kapelaan had wel oog voor dat mooie meisje.
Omdat ze gidsenleidster was kwam hij met haar in kontakt.
Hij hielp haar zelfs om een goed woordje te doen bij haar vader toen dat meisje weg wilde
uit de slagerij.
Bij aankomst in haar nieuwe werkkring lag er een brief van de kapelaan met als aanhef,
"mia cara amiga" . Hij studeerde immers al in Rome.
Toen hij terugkwam naar Nederland vroeg hij dat mooie meisje mee uit eten.
Daar had ze wel oren naar.
Achterop de scooter naar Amsterdam.
Bij terugkomst moest er op een donker weggetje gezoend worden..
Het meisje dacht nog, dat kan toch niet.
Zoals later zo vaak zou gebeuren bij anderen, werd dat dat meisje zo gemanipuleerd,
dat ze zich liet gaan.
Hij had iemand nodig om hem te bevredigen, maar dat had dat meisje nog niet in de gaten.
Die kon nog niet bedenken dat kapelaans zo konden zijn.
Het ambt wekte zoveel vertrouwen.
Het gaf veel problemen, zodat de kapelaan er de brui aan gaf.
Door de huisarts van het dorp werd het meisje ontboden.
Er werd haar te verstaan gegeven geen kontakt meer met de kapelaan op te nemen.
Dat mooie meisje, wat tevens ook een braaf meisje was, deed dat ook niet.
Maar de kapelaan kreeg aandrang en belde het meisje op.
Het hek was van de dam.
Op Zondag morgen vertelde de pastoor dat de kapelaan was uitgetreden.
Het geheim was niet langer een geheim en de kersverse burger moest nu wel B zeggen.
Het meisje dacht dat er echt sprake was van ware liefde.
Er werd getrouwd en al snel werd duidelijk met wat voor persoon ze te maken had.
Al heel snel hing hij aan een touw aan de zolder en hij schopte en sloeg het meisje
bont en blauw.Maar het mooie meisje dacht dat ze dat allemaal moest begrijpen.
Avond aan avond werd zijn Moeder doorgelicht.
Maar oh weh als het meisje kritiek had.
Er kwamen geen kinderen.
De gynecoloog was zo verstandig ook de man te onderzoeken.
Er was geen voldoende zaad want de kapelaan dronk teveel alcohol.
Toch werd het meisje zwanger. Een jaar lang heeft hij droog gestaan.
Zelfs in de zwangerschap moest er ruzie gemaakt worden.
Hij trok haar de mouwen uit haar jas.
Wat was het toch een trouw meisje om bij zo'n man te blijven.
Hij was tenslotte slachtoffer van zijn opvoeding.
Het meisje met haar gezonde boerenverstand zou dat wel oplossen.
35 jaar lang heeft ze pogingen gedaan hem tot rede te brengen.
In ieder geval met het vaste voornemen niet te scheiden.
Dat is iets voor lafaards en voor mensen zonder kinderen.
De kapelaan gebruikte zoveel huiselijk geweld en heeft het meisje ook geestelijk
mishandeld. Iedereen was belangrijk, behalve het mooie meisje.
Er kwamen veel vrouwen in zijn leven en het enige waar hij nog behoefte aan had
was iemand die hem adoreerde, zoals de meisjes uit zijn parochie dat deden.
Het mooie meisje had hem immers allang door.
Gelukkig was daar de juriste.
Ze hadden samen zoveel plezier.
Soort zoekt soort.
Het mooie meisje ontmoette haar een keer in haar leven.
ze dacht gelijk. "hiet klopt iets niet"
De juriste had veel geduld, de kapelaan had niet de moed om het huis te verlaten en
samen met het meisje naar de kinderen te gaan.
Een oude koe moest van stal worden gehaal.
Het verhaal moest worden verdraaid en na veel pesterijen die geen uitwerking hadden
werd het lang van te voren scenario in werking gezet.
Wat jammer voor de juriste want nu kreeg zij de ware aard te zien.
Nu moest zij van die mooie man ontdekken hoe ze er ingestonken was,
maar het gevoel had niet meer terug te kunnen.
Ze was toch niet gek geweest en had toch al zijn verhalen geloofd?
De geschiedenis herhaald zich en kapelaans gaan weer vrolijk verder waar ze mee bezig waren.
Hoeveel mensen zal hij nog het hoofd op hol jagen ten koste van hun gemoedsrust.
Hoeveel bossen bloemen zullen er nog verstuurd worden?.
Die mensen hebben meestal iets te verbloemen.
De kapelaan die er zich op voor liet staan alles alleen over filosofie te weten
was een paar wezelijk levenslessen vergeten.
Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in.
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.
De houdbaarheidsdatum is bijna verstreken!
Zelfkennis siert de mens, maar fantasie en werkelijkheid zijn een beetje verschillend
van elkaar. Daar hebben kapelaans niet voor geleerd.
Dat zit in de genen, of niet.
Jammer dat de werkelijkheid de werkelijkheid niet is.
Dan val je altijd door de mand. Jammer voor de kapelaan, jammer voor de juriste
Ze had al zo lang in de wachtkamer gezeten, maar het werd een wrange teleurstelling
na zoveel geduld.Misschien een volgende keer beter?
Eerst werd het meisje misbruikt opdat de kapelaan uit het ambt kon treden
en vervolgens nog een keer zodat de kapelaan weer bij haar kon vertrekken
en haar daarom maar voor het gemak in diskrediet bracht.
Zoveel oneerbiedigheid zou je niet verwachten van een geestelijke.
In ieder geval de groeten van het mooiste meisje van het dorp,
die nu eindelijk zonder slaag en zonder spot mag worden wie ze werklijk is.

 

 

 

Home |Over ons |Contact || JudyQ©2006-2015 Blueconnexxion Studio