Home Lie f desverdriet.info

Gedeprimeerde gedichten

Oproep voor gedeprimeerde gedichten!
Heb je, na een breuk in je relatie, liefdespijn?
Schrijf je gedicht op en e-mail het naar roelvduijn@planet.nl Wij plaatsen je gedicht, als je wilt onder pseudoniem, graag en gratis in deze site! Je weet, opschrijven is beter worden. Maak het voor jezelf zo lang en precies als de vloed van je tranen
.

Over mijn verdriet

Leegte
Het is zO leeg in mij
zOnder jOu
zOnder mij
zOnder een puntje energy
zOnder een sprankeltje hoOp
zO stil
zO leeg
zO ik…

waarOm?
waarOm al die pijn?
waarOm kan er geen liefde meer zijn?
We hadden het tOch zO gOed bijeen?
En nu zit ik hier terug heel alleen
waarOm, wat had jij mij verkeerd gedaan
waarOm ben ik bij je weggegaan?
waarOm tOch al die pijn?
Kan er dan geen liefde meer zijn?

Liefdesverdriet
Vandaag
Was ik
Op zOek naar jOu
Ik zag je
met een ander
hand in hand
lOpen doOr
de straat
ik stOnd
daar Ongemakkelijk
en helemaal
alleen
je zag me
niet eens staan….

Verboden liefde
Ik verlang naar jOu,
Omdat ik nOg van je hOu.
Het zOu niet mOgen zijn,
Maar ik krijg mijn gevOelens
voOr jOu niet klein.
Als ik je zie wil ik naar jOu kOmen,
Maar dat blijft slechts bij drOmen.
Mijn gevOelens zeggen gaan,
Maar mijn verstand zegt blijf staan.
Ik denk aan jOu, elk uur van de dag,
Goed wetend dat het eigenlijk niet mag.
sOms kOmen we bij elkaar,
en ben ik in het begin verlegen.
Ik prObeer je te Ontwijken,
Maar je dOet me iedere keer bezwijken.
Je geeft me hoOp,
En dan zet je het Op een loOp;
Ik heb pech,
Want er staat iemand in de weg.
Je zei me dat je ging kiezen,
Ik zit nu constant te kniezen.
Ik zit nu te hOpen,
Het is aan jOu het raadsel te OntknOpen.
Ik blijf Op je antwoOrd wachten,
Omdat ik nOg steeds naar je zit te smachten.
Je blijft voOr eeuwig in mijn gedachten!
Jij bent Op dit mOment mijn verbOden liefde!
Ik wacht Op jOu,
Omdat ik nOg zielsveel van je hOu!!!

dit zijn mijn gedichten
groetjes en veel liefs
Jacqueline wetzer (15 jaar
)

 

 

Home |Over ons |Contact || JudyQ©2006-2015 Blueconnexxion Studio